Hotel Ogar

Dneskaj mám hlad tak veliký, že bych cvrčky lúskál

Aj žízeň mňa hóní – už sem vodu skúšál

Umlácený, zahňápaný vidím búdu před sebú

Na ní visí nápis Ogar – poď dalej mňa hneďkaj zvú

Zájdu si sem na oškvarky či na zelé z bůčkem

Pivo im tu teče prúdem, slivovica čůrkem

Navečér mi muziganti až do ucha zahudú

Jak půjdu spat možu mjet aj štyry duchny pod bradú

Ludé sa mi zkraja smíli, že su asi ťáplý

A fčilkaj zas já sa ščúřím jak im huby sklaply

Ej, šak sem sa dobře pomjél, peněz moc nevysázal

Ja tož fčil vím – Hotel Ogar – na iný bych nesázal

Najezený su, napitý že až gatě praskajú

Aj muzika mi zahrála, vyspat mňa tu nechajú

Najezený su, napitý že až gatě praskajú

Aj muzika mi zahrála, příště mňa tu čekajú

Vyšlo na albech