Gdyž sem šel z Mlacovy

Gdyž sem šél z Mladcovy

Jaj byly metelice

Mladcovské děvčátka

Plakaly převelice

Galánečky moje

Jaj nezáviďte sobě

Není mi věc možná

Abych si vás vzal obě

Veznu-li si jednu

Tá druhá bude plakat

Až jí budú slze

Jaj po fěrtúšku kapat

Vyšlo na albech