Eště nejsme po večeři

*: Eště nejsme po večeři, už slunko svítí,

nestojí za grešlu takové žití.

1. Eště nic nemáme, už po nás ptajú,

z našeho břéskání dobře sa majú,

co sa tak rozkrájat, radši sme celí,

šak za ty peníze co byste chtěli.

2. Eště sme nejedli, už máme zahrát,

pudeme žalovat třeba aj na Hrad,

eště sme nepili, už máme zpívat,

tož to tak, ogaři, nebude bývat.

*: Eště nejsme po večeři, už slunko svítí,

nestojí za grešlu takové žití,

nic nám tu nedajú, eště sa řehcú,

radši sa spakujem, tady nás nechcú.

*: Nic nám tu nedajú, eště sa řehcú ...