Ej trnko, trnečko

Už chodí klekánice a burčák koštujú

a chlapi z pálenice domu sa šněrujú

a plné demižóny vesele cingajú

ta jak kostelní zvony když sa z Říma vracajú.

Ej trnko, trnečko, ty naša cérečko

na stráních zelených máš svoje srdéčko

stráně sú kamenné, ono je plamenné

proto nám zahřeje aj nohy studené.

Na uši dáme baranice když ženské mudrujú

šak v hospodě při muzice nám pálenku kupujú

a plně demižóny vesele cingajú

ta jak kostelní zvony když sa z Říma vracajú.

Až dojdú fujavice hory nam spucujú

Vyšlo na albech