Ej, hudci, hudci

1. Ej, hudci, hudci, pusťte sa kláves,

běžte zas vyhrávat na inú náves,

zbalte si ozembúch, ať už vás nečuju,

nech v inej dědině podle vás tancujú.

2. Chraňte si husličky před mojú botú,

hrajete dokola na stejnú notu,

než bych měl poslúchat takú muziku,

rači si v hospodě poručím velikú.

3. Stojíte za kočku, za starú belu,

běžte sa vypchat aj s kapelú celú,

tej vaší písničce nikdo už nevěří,

furt místo jitrnic chleba je k večeři.