Doma najlepší

1. Gdyž negdy dojdete do Vsetína,

nech je tam horko a nech je zima,

dycky vás vítajú dobří ludé,

že nejak bylo a nejak bude,

odkáď ste došli, sa neptajú,

a hneď vám uzené dávajú.

2. Gdyž sa tak stavíte u Radhošča,

dycky vám pár peněz negdo poščá,

fajku a papuče po dědovi,

hneďkaj vás přestanú boleť nohy,

odkáď ste došli, sa neptajú,

a hneď vás do peřin dávajú.

3. Gdyž sa vám připletú Vizovice

na Dušičky nebo na Hromnice,

zejdú sa okolo Vizovjané,

na indy nechajú řeči plané,

odkáď ste došli, sa neptajú,

a hneď vám gořalku dávajú.

4. Gdyž trochu užijem takú změnu,

ideme každý dom za svú ženú,

opravdu řeknem to aji znova:

nemajú proti nám zlého slova,

odkáď sme došli, sa neptajú,

a hneď nám po čuňách dávajú.

Vyšlo na albech