Beskyde, Beskyde

1. Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide,

[: černooký bača ovečky zatáčá. :]

2. Aj, bačo, bačo náš, černú košulku máš,

[: kdo ti ju vypere, když maměnky nemáš? :]

3. Já nemám maměnku, ale mám galánku,

[: ona ně vypere černú košulenku. :]

4. Ona ju vypere, ona ju vyválí,

[: až půjdu k muzice, každý ňa pochválí. :]

5. Všeci sa starajú o moju chudobu,

[: a já sa nestarám, chvála Pánu Bohu. :]

6. Všeci sa ženíja, vojny sa bojíja,

[: a já sa nežením, vojny sa nebojím. :]