Až slunéčko zajde

Až slunéčko zajde za Janovu horu

až slunéčko zajde za studenú vodu.

Od dúbravy fúka z hory vlci vyju

od dúbravy fúka žalom chlapci pijú.

Žalom po ovečkách v háji zatúlaných

žalom po ovečkách v hore potrhaných.

Vyšlo na albech