Počkaj Boháču

Akože ten chudobný žije, keď ten boháč naveky pije.

//:Počkaj boháču, veď ti vyskáču peniaze tvoje.://

Ale počkaj o svetom Jáne, keď si sedliak naorie, nažne.

//:Klobúk nakrivo, krčmár daj pivo, tu sa peniaze.://

Akože to nakoniec bude, keď je ten svet v takomto blude.

//:Chudobný robí, boháč sa zdobí, za to plač bude.://

Akože to nakoniec bude, keď je ten svet v takomto blude.

//:Chudobný robí, boháč sa zdobí, za to plač bude.://

Naaa nanana nana.....

Vyšlo na albech