Lampasáci

Sadistická guma v čiapke vykrikuje: nastúpiť!

V zelenej uniforme napasovanú má riť!

Na hlave má brigadýrku, v ruke drží samopal!

Pre teba si nájde chviľku, len aby ťa do*bal!

Lampasáci - k*ti!

Gumáci - idioti!

Za vlasť chcete bojovať,

na vojakov sa chcete hrať!

Sadnúť, ľahnúť do blata, to je naša odplata

za to, že sme také gumy, za to, že sme takí chuji!

Budete nás poslúchať, budeme sa s vami hrať,

každý si tu rok odcvičí, potom môže ísť do p*!

Vyšlo na albech