The Times They Are A-Changin'

1. Pojďte sem lidi všichni co okolo jste,

už si konečně proboha uvědomte,

že voda stoupá a že tady o život jde,

záchranných člunů pro všechny není,

bude křiků a nářků a bude to zlé,

protože časy se mění.

2. Hej vy pisálci z novin a chrliči vět,

važte slova jak váží se na miskách jed,

druhá šance se nekoná pro tenhle svět,

mlýnské kolo je k nezastavení,

kdo byl poražen vyhraje stačí pár let,

je to tak časy se mění.

3. Páni politici a senátoři,

dobře poslouchejte co teď k vám hovořím,

nestůjte ve dveřích když se fronty tvoří,

tma se prodírá na světlo denní,

v oknech sklo už se třese a zdi se boří,

je to tak časy se mění.

4. Hej vy matky a otcové z cesty jděte,

nekritizujte co nechápete,

vlastním dětem už poroučet nemůžete,

ani mlátit je za vysvědčení,

jdou už po vlastních nohách a div se světe,

je to tak časy se mění.

5. Na na na...

6. Čára je nakreslena, kletba vyslovena,

kdos byl pomalej vem nohy na ramena,

včera co bylo to dnes nic neznamená,

starý řád mizí v zapomnění,

kdo byl v čele ten odchází do ztracena,

protože časy se mění.