Trnová koruna

Trnová koruna závislosti zabíjí naději posedlostí

Nepoznáš hranici skutečnosti, máš oči podlité krví

Na kolenou klečíš, třeseš se strachem

plačící dítě, sám sobě katem.

Proč sis nasadil trnovou korunu?

A slzy kanou, mísí se s krví

a bůh stále nepřichází

ostny plné jedu prohlubují ránu

krev ti stéká po tváři.

Vyšlo na albech

2018