Odlévání zvonu

Myšlenka dala začátek v časech zoufalství.

Stává se nadějí pro děti žijící v temnotách.

Starý zvon přestal znít – čas ukázal mrtvou sílu.

Starý zvon přestal znít – čas ukázal opravdovou sílu.

Ale dnes ztrácí vlastní tvář,

v trendu se utápí bez odezvy k poselství.

Starý zvon přestal znít – čas ukázal mrtvou sílu.

Starý zvon přestal znít – čas ukázal opravdovou sílu.

Jednota dětí zničena. Věčná vytrvalost rázem ztracena.

Zmrazená se všemi odkazy. Poslední zastavení na slepé cestě.

Zrazený dětský pláč, staré základy padají.

Sny se mění v zapomnění, dětský pláč doznívá.

Stačí odlít zvon a vymanit se z publika.

Odlít zvon! Odlij zvon! Odlij zvon!

Vyšlo na albech

2018