Náš hlas

Náš hlas se ozývá stále silněji.

Vzplanuly plameny v našich srdcích.

Kráčíme kupředu s novou nadějí.

Znovu a znovu - dnem i nocí!

Spojte své hlasy začněte zpívat.

Na naši obranu zatněte pěsti.

Kupředu spolu budem se dívat.

Jsme jedna rodina - bratři a sestry!

Vyšlo na albech

2018