Barikády v nás

Odmítám společnost, ve které jsem křivě vyrůstal.

Žaluji společnost, jež mě naučila lhát.

Konzum a sobectví - hodnoty postavené proti právu.

Jak loutky systému ztrácíme odvahu.

Prapory odporu vyletí vzhůru,

kde stíny útlaku bourají svobodu.

Vzbouřenci z temnot zlomí nastolený řád.

Síla v naději – skutečnost, jež nám dává spát.

Vyšlo na albech

2018