Jak silná mám tu stát

Venku svádí čísla chladnoucí

boje s hrází slibů matoucích

Zlato, klesáš s uncí tonoucí

Jak silná mám tu stát?

Za okny řádí hvězdný disc jockey

Popouští klidu nejsem na prodej

Nezbylo nic, pár tonů teď si hrej

Jak silná mám tu stát?

Z herce se stává divák platící

Než bolest začne sama tát

Ránu tvou pustí a pak ztrácí cíl

Jak silný teď, kdo tu může stát

Slunce vyzve měsíc kající

Na souboj zpěvem ptáků bolícím

Zakrýváš srdce šálou hořící

jak silná mám tu stát?

Z herce se stává divák platící

Než bolest začne sama tát

Ránu tvou pustí a pak ztrácí cíl

Jak silný teď, kdo tu může stát

Tam venku svádí čísla chladnoucí

V sálavém boji pády matoucí

Mé zlato ztrácíš váhu po uncích

Jak silná mám tu stát?

Co víc se může stát

Vyšlo na albech