Zrcadla mají paměť

Nejsi lhář, nejsi lhář

nejsi lhář, jen všechno neříkáš

Vzpomínej, rudej šátek si vázal

svazáckou kravatu, to bylo před lety

Vzpomínej, vlajkou jsi mával

oholil knír a potom kotlety

Vzpomínej, jak si v průvodu jásal

a rudý hvězdy do oken vylepil

Vzpomínej, jaký bludy si kázal

jenom abys soudruhy potěšil

Zrcadla mají paměť

vidí bez retuší tvoje pochyby

zrcadla mají paměť

jenom připomenou, že nejsi bez chyby

zrcadla mají paměť

vědí bez retuší, co nikdo netuší

zrcadla mají paměť

občas připomenou tvý jizvy na duši

Nejsi lhář …

Vzpomínej, jak si recitoval

vyhrát chtěl Puškinův památník

Vzpomínej, jak si salutoval

okupantům věnce klad na pomník

Vzpomínej, kdo tě inspiroval

idol tvůj byl Pavka Korčagin

Vzpomínej, komus odpřísahal

věrnost svou, tak jako každej syn

Zrcadla mají paměť

vidí bez retuší tvoje pochyby

zrcadla mají paměť

jenom připomenou, že nejsi bez chyby

zrcadla mají paměť

vědí bez retuší, co nikdo netuší

zrcadla mají paměť

občas připomenou tvý jizvy na duši

Vyšlo na albech